Varsler på flukt: Edward Snowden

Edward Snowden, som egentlig bare var en ung IT-konsulent som gjennom sin arbeidsgiver ble utplassert i det amerikanske sikkerhetsbyrået, National Security Agency eller NSA, har blitt vår tids mest kjente og profilerte varEdward Snowdensler. Hans varsling har forårsaket en rekke nasjonale og internasjonale skandaler og ført til at han selv har måttet flykte til Russland for å unngå straffeforfølgelse i USA. Det var i 2013 at Snowden lekket en rekke graderte dokumenter til to publikasjoner, den britiske avisen The Guardian og den amerikanske avisen The Washington Post.

Kort tid etterpå ble det kjent at Snowden hadde hoppet av og søkt asyl i en rekke land, herunder også Norg
e. Det var en nokså dårlig idé, tatt i betraktning Norges NATO-medlemskap og nære forhold til USA, og viste kanskje noe av Snowdens manglende politiske kunnskap og erfaring. På disse områdene kunne han fremstå noe naiv. Norske myndigheter kunne også brukens lovens bokstav til å avslå søknaden umiddelbart, siden det ikke går an å søke asyl i Norge med mindre man allerede oppholder seg i riket. Han fikk imidlertid innvilget asyl i Ecuador og flere andre land i Latin-Amerika som har et anstrengt forhold til USA.

Snowden ble utskjelt, hånet og kalt en forræder av fremstående politikere i begge de to store partiene i USA. Likevel var det også enkelte politikere som mente at Snowden hadde gjort landet en tjeneste. Papirene han lekket viste nemlig at NSA drev et verdensomspennende nettverk med overvåkning av blant andre egne innbyggere og høyerestående politikere og embetsmenn i allierte land, deriblant land i Vest-Europa.

Snowden endte etter hvert opp med å snike seg ut av Hong Kong, der han var stasjonert, og komme seg til Russland, der han nå ved to anledninger har fått innvilget midlertidig opphold. Det gjenstår å se hva som vil skje med Snowden, men hans sak viser definitivt hvilken viktig rolle varslere kan spille i samfunnsdebatten og internasjonal politikk.