Julian Assange og Wikileaks

Wikileaks er en frivillig organisasjon og et nettsted som offentliggjør dokumenter som varslere har lekket, som regel hemmeligholdte dokumenter fra ulike stater. Organisasjonen tilbyr varslerne anonymitet og er i søkelyset fordi de publiserer mye informasjon som forskjellige stater helst skulle sett at ble holdt unna offentligheten. Det er private donasjoner som finansierer Wikileaks, og det er ikke tillatt for stater eller storbedrifter å bidra. Årsaken er selvfølgelig at disse ikke skal ha noen mulighet til å påvirke hva som blir p9377513734_d297e47973_bublisert, og at Wikileaks ikke skal bli knyttet opp mot noen enkelt stats agenda eller strategi.

Domenet ble registrert høsten 2006, og de første lekkasjene kom noen måneder senere. Allerede i løpet av 2007 hadde nettstedet vekket stor oppsikt og forårsaket mye oppstyr rundt omkring i verden. Personifiseringen av Wikileaks var australieren Julian Assange, selv om han aldri innrømmet offentlig å være grunnlegger eller leder av organisasjonen. I følge kilder har Wikileaks bare en håndfull fast ansatte og rundt 1 000 frivillige som bidrar på forskjellige vis på fritiden. Blant dem er det mange politiske dissidenter fra Kina og også mange systemkritiske amerikanere, men det er medarbeidere fra Europa og resten av verden også. På Facebook har Wikileaks over 2 millioner fans.

Julian Assange har vært ettersøkt av myndighetene i USA siden 2010. Han anses å være en trussel mot rikets sikkerhet fordi Wikileaks har publisert over 100 000 hemmeligstemplede amerikanske dokumenter, deriblant mange om krigføringen i Afghanistan som USA hevder har satt deres folk der i fare. Noen mener at USA heller er ute etter Assange fordi han har skadet USAs omdømme ved for eksempel å legge ut en video der amerikanske soldater tilsynelatende skyter sivile fra et helikopter. USA har også bedt andre land om å gå etter Assange. Siden 2012 har Assange bodd ved Ecuadors ambassade i London for å unngå at britene utleverer ham til svenske styresmakter i forbindelse med en voldtekt som skal ha funnet sted i 2010.