Hei, og velkommen til Advarsel, nettsiden om og for varsling og varslere. Varsling har blitt et vanlig tema i media og populærkulturen de siste årene, men dessverre er det fremdeles en manglende forståelse blant publikum når det gjelder hva varsling er, hva varslere gjør og hvorvidt varsling tjener noen hensikt i dagens samfunn. Disse spørsmålene vil du finne ut mye mer om ved å lese disse nettsidene.

Mange ser nok for seg at varsling stort sett dreier seg om store mediajippo, mye oppmerksomhet og tøffe konflikter. Realiteten er heller at varsling stort sett er ganske hverdagslig, at det aller meste av varslingen foregår innad i en bedrift eller organisasjon, og at varsling som regel bare har en mild regulerende effekt på den organisasjonen som berøres. Noen fremsynte ledere har derfor oppdaget at varsling faktisk er et gode og at det i noen grad må oppmuntres og belønnes for å sikre at kritikkverdige forhold i en bedrift ikke blir kroniske og bringer bedriften i vanry eller i juridiske vanskeligheter.

På disse sidene er det lagt stor vekt på å få frem forskjellene mellom de ulike typene varsling, som for eksempel intern varsling innad (den vanligste formen for varsling) og den mer kontroversielle eksterne varslingen der man går mer direkte til media, politi eller kontrollorganer. Her belyses også forskjellene mellom varsling i offentlig og privat sektor, med utgangspunkt i forskjellene i organisasjonskultur mellom de to.

Du finner også informasjon om noen av de mest profilerte varslerne: Deep Throat som avdekket Watergate-skandalen, og nyere eksempler som Edward Snowden og Wikileaks.