Ekstern varsling – ofte alvorlig

Ekstern varsling er når en varsler kontakter noen utenfor den bedriften, organisasjonen eller offentlige instansen der han jobber. I mange tilfeller vil dette gjelde spesielt vanskelige, alvorlige og kontroversielle saker som må rapporteres til politiet eller statlige organer som regulerer bedrifters virksomhet. Ellers kan det også i noen tilfeller være mer aktuelt å gå til media, for eksempel dersom forholdene gjelder en bedrifts virksomhet i andre land. Dersom personen allerede har en kontroll- eller revisorrolle i firmaet og rapporterer vider6a00d8345157c669e201b7c7c790e6970be i henhold til forpliktelser som tilligger profesjonen og stillingen, kalles det ikke varsling i egentlig forstand.

Mens de fleste moderne organisasjoner i dag har et visst rom for å manøvrere når det gjelder intern varsling, vil ekstern varsling nesten bestandig være uglesett eller i beste fall kontroversielt. Atferd som i mange tilfeller er positiv for samfunnet vil gjerne bli sett på som negativ for bedriften og menneskene som jobber der, og det kan oppstå store spenninger mellom varsleren og hans ledere og kolleger. De fleste bedrifter frykter ekstern varsling, og vil gjøre mye for å unngå at det skjer, særlig fordi det gjerne fører til store omveltninger innad i en organisasjon og også kan true ledernes egne posisjoner og de ansattes arbeidsplasser. På den positive siden innebærer frykten for ekstern varsling blant mer fornuftige ledere at de øker rommet for intern varsling.

Eksterne varslere har en tendens til å få betydelig oppmerksomhet hvis de legger frem påstander eller dokumentasjon som er særlig graverende og oppsiktsvekkende, og spesielt hvis det gjelder en organisasjon som publikum ellers har stor tiltro til. Ett nylig eksempel kan være frislippet av de såkalte Panama Papers forleden, som ga mange et helt nytt inntrykk av storbankens ledelse og verdigrunnlag. I motsetning til dette står for eksempel avsløringene om Kongsberg Gruppens snusk i Romania, som folk nærmest trekker på skuldrene av fordi de uansett regner våpenindustrien for en bransje med mange tvilsomme aktører.