Velkommen til Advarsel

startAdvarsel er et utviklerselskap som primært tilbyr applikasjonsutvikling for nettcasino. Vi jobber tett opp mot de viktigste i aktørene i bransjen, og leverer totalløsninger for nettspill. Gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling og erfaring fra store internasjonale prosjekter, har vi opparbeidet oss en unik posisjon i markedet.

Advarsel har samarbeidet med noen av de største aktørene innenfor nettcasino. Vi skreddersyr løsninger tilpasset kundens behov og har et overordnet fokus på fleksibillitet i prosessen. Målet til Advarsel er å tilby konkurransedyktige løsninger med et tydelig visuelt avtrykk og design. Vi jobber strategisk opp mot bransjen for å hele tiden være i forkant av utviklingen.

Nettspillere fra forskjellige land har ulike ønsker når det gjelder både spill og teknologiske løsninger. Derfor er det avgjørende viktig å lage programvare som tar høyde for disse variasjonene i brukernes preferanser. Advarsel bruker mye ressurser på kartlegging for å fange opp slike forskjeller. Dette gjør at vi kan tilby løsninger som gjør at kundene får økt mulighet til inntjening. Filosofien går ut på å løfte blikket utover mot verden og tilpasse våre produkter til alle markeder.

Teknologiutvikling

De siste 15 årene har man sett en betydelig økning i antall nettspillere innenfor nettcasino. Utvikling har vært ekspansiv og bydd på økte krav fra brukerne. Dette har igjen bidratt til stor innovasjonen innenfor teknologien som brukes til nettspill. For Advarsel er det viktig å hele tiden benytte seg av den nyeste teknologien i våre spilløsninger. Som et ledd i denne strategien har vi en egen forskningsavdeling som jobber målrettet mot å skape ny teknologi. Vi tror på en tilnærming der utviklerne er delt inn i små grupper. På denne måten stimuleres de til kreativ tenkning og innovasjon.

Advarsel er en en utviklerbedrift med klare visjoner for fremtiden. Vi jobber sammen med kundene for å skape økonomisk bærekraftige løsninger som gjør at de best mulig kan nå sine mål. Gjennom sterkt fokus på innovasjon, kulturelle variasjoner og teknologiutvikling ønsker vi å tilby fremtidens programvare til internasjonale spillselskaper. Utviklingen innenfor nettcasino har vært ekspansiv over mange år og næringen er anslått å vokse ytterligere fremover. Advarsel håper å være en sentral bidragsyter og tilrettelegger for fremtidens casinonæring.

Våre kunder: CasinoEuro

Published on April 21, 2014,

CasinoEuro er en kunde vi har hatt et langvarig samarbeid med. Helt siden de startet opp har vi vært totalleverandør av programvare for selskapet. Det er derfor svært gledelig at de har valgt oss som utvikler for flere nye casinospill.

CasinoEuro tilbyr spilleautomater på nett, casino og poker. Etter mange år med samarbeid er det godt å se at kunden er fornøyd med innsatsen vi gjør. Advarsel ser derfor frem til å ta fatt på nye utfordringer i samarbeid med CasinoEuro. Håpet er at de nye casinospillene vi utvikler skal tilby noe helt nytt innen sjangeren.

Effektivt samarbeid
Når Advarsel jobber med CasinoEuro er det alltid enkelt å vite hvordan vi skal legge opp prosjektet. CasinoEuro er en partner som liker å være med i hele prosessen, og dette gjør alt mye enklere for oss som utvikler. Vi foretrekker å ha en løpende dialog med kunden slik at vi kan tilpasse produktet underveis. På denne måten sørger vi for at kundene blir mer fornøyde med sluttresultatet og unngår kostbare endringer på et senere tidspunkt.

Advarsel har stor tro på at de nye casinospillene skal bli noe helt unikt i bransjen. Vi vil fokusere spesielt på å forbedre de grafiske elementene og gi den beste visuelle opplevelsen for brukeren. Dette er ting vi tror er med å øke motivasjonen til å spille videre. I tillegg jobber vi med å forbedre spillkonseptene slik at spillene blir så spennende og varierte som mulig. Alt skjer i løpende dialog med CasinoEuro, og vi håper at de blir fornøyde når sluttresultatet skal presenteres.

Våre kunder: Betsson

Published on March 25, 2014,

En av Advarsel sine største kunder er det internasjonale online casino Betsson. I det siste har vi jobbet med å utvikle nye pokerapplikasjoner for selskapet. Programvaren skal tilpasses mobile enheter og gjør spillopplevelsen bedre uavhengig av hvor man befinner seg.

Det nye prosjektet er en konsekvens av Betsson sitt ønske om å tilby de beste pokerspillene på mobile plattformer. Derfor skal vi utvikle nye og bedre applikasjoner som gir spillerne et best mulig tilbud når de benytter Android eller iOS. Betsson er et nettcasino med en variert portefølje av pengespill. Her får man gode vilkår på spill som casino, kortspill og odds på sportsbegivenheter.

Mobilspill for fremtiden
Alt tyder på at stadig flere kommer til å benytte seg mer av mobile enheter i fremtiden. Med dette mener vi at brukerne vil benytte disse plattformene til stadig flere gjøremål. Derfor har Betsson et sterkt ønske om å være best på programvare til mobile enheter. Pokerspiller over hele verden kan nå nyte godt av muligheten til å spille på egen mobiltelefon. Dette gjør at man kan befinne seg hvor man vil når man spiller og gir derfor stor fleksibillitet for brukeren. Prosjektet vil legge vekt på å få til helt unike løsninger for kunden. Målet er å utvikle applikasjoner som tilbyr noe mer enn de allerede eksisterende tilbudene på markedet. Blant annet vil man se på mulighetene til å integrere sosiale medier i spillopplevelsen på en bedre måte. Advarsel er svært stolte over at Betsson har valgt oss som utvikler for sine nye pokerspill. I de kommende månedene vil vi ferdigstille applikasjonene som vi tror kan bidra til å realisere Betsson sitt mål om å være best på mobilspill.

Mange nye kunder på årets konferanse!

Published on March 6, 2014,

konferanseAdvarsel var i helgen representert på casinonæringens årskonferanse. Arrangementet var i år lagt til Malta og bydde på spennende foredrag og møter med mange potensielle kunder.

Som vanlig hadde Advarsel en egen stand på arrangementet. Dette er en tradisjon vi har hatt i flere år for å synliggjøre våre tilbud. Konferansen er en unik mulighet til å møte representanter fra mange forskjellige nettcasino. Selskapet var derfor representert med medarbeidere fra alle avdelinger.

Vellykket stand
Advarsel hadde i år stor suksess med sin stand på arrangementet. Vi har fått inn mye nytt profileringsmateriale og skilte oss ut i mengden. Dette førte til at mange av de fremmøtte kom innom for å ta en prat. Vi fikk gitt god informasjon om våre tilbud og har allerede avtalt flere kundemøter. Dette gjør at vi ser svært lyst på å få enda flere store kontrakter i tiden som kommer. Som tidligere viser det seg at det er avgjørende å være tilstede på de store arrangementene i bransjen.

Spennende program
Det var lagt opp til et omfattende program på konferansen. Det ble blant annet holdt flere spennende foredrag om nye trender innenfor casinospill på nett. Senere på kvelden ble det holdt en bransjemiddag med fantastisk mat og underholdning på Palio’s Restaurant. Flere internasjonale artister var leid inn for å underholde og det ble en lang kveld. Advarsel var svært fornøyd med arrangementet og er ikke i tvil om at vi vil delta også neste år. Årskonferansen byr på fantastiske muligheter for nettverksbygging og positive opplevelser man tar med seg videre.

Fokus på sosiale medier

Published on February 28, 2014,

social-mediaAdvarsel har lenge ønsket å bli bedre på profilering i sosiale medier. Derfor har vi nå satt ned en arbeidsgruppe som skal utvikle en ny kommunikasjonsstrategi for nye medier. I en stadig mer interaktiv hverdag er vi avhengig av å tilby de beste løsningene for kundekontakt på disse plattformene.

Selskapet har lenge vært tilstede på sosiale medier som Facebook og Twitter. Likevel har man ikke prioritert dette på lik linje med mer tradisjonell kundebehandling. Derfor håper vi at den nye prosjektgruppen kan komme opp med nye kreative innspill til hvordan vi kan bli bedre i disse kanalene. Sosiale medier er fremtiden og det er avgjørende at Advarsel er en synlig aktør for brukerne av disse plattformene.

Kreative innspill
Arbeidsgruppen har fått klar beskjed om å tenke kreativt og komme opp med mange forslag. Senere i prosessen vil vi få med samtlige avdelinger i bedriften. Det vil da bli lagt opp til en konstruktiv diskusjon rundt de ulike innspillene. De ansatte har variert bakgrunn og en samlet prosess vil føre til at man ser problemstillingene fra forskjellige synsvinkler. På denne måten kan vi legge grunnlag for å gjøre de beste valgene når vi legger opp strategien for tilstedeværelse i sosiale kanaler.

Gruppen vil presentere resultatet av ideprosessen om en måneds tid. Advarsel har som målsettning at vi skal komme ut av diskusjonene med et nytt og forbedret system for kundekontakt. Ved å satse mer på sosiale medier ønsker vi å gi kundene mer brukervennlige og responsive løsninger.

Advarsel oppretter kompetansefond!

Published on February 10, 2014,

Advarsel har lenge hatt fokus på kompetanseutvikling og satset sterkt på videreutdanning av ansatte. Dette har man gjort både internt ved kursing og eksternt gjennom institusjoner for høyere utdanning. Som en del av strategien har vi nå opprettet et kompetansefond for ansatte som vil ta ytterligere utdanning.

Utviklingen har ført til stadig økte krav til kompetanse og spesialisering hos våre medarbeidere. Ny teknologi gjør at det er helt avgjørende å satse på videreutdanning. Advarsel tar derfor grep og lanserer et eget fond som skal bidra til dette. Vi håper at flere ansatte vil bli inspirert til å søke om støtte til utdanning i tiden som kommer.

Alle kan søke
Kompetansefondet er tilgjengelig for alle ansatte som ønsker å opparbeide seg ny kunnskap. Det er lagt opp til en enkel søknadsprosess med søknadsskjema på nett. Her legger man inn opplysninger om kursopplegg og hvilke kostnader man ønsker finansiering av. Det er ingen begrensninger på hva man kan søke støtte til så lenge det er innenfor et relevant fagområde. De ansatte har derfor en unik mulighet til å få utdanningen finansiert av arbeidsgiver. Forhåpentligvis kan et slikt fond stimulere til et sterkere ønske om kompetanseutvikling i bedriften.

Advarsel håper hele tiden å bli en enda mer fremtidsrettet aktør. I en stadig mer spesialisert bransje er vi helt avhengige av at de ansatte kontinuerlig tilegner seg ny kunnskap. Kompetanseutvikling er derfor et sentralt fokusområde for Advarsel i de kommende årene. Med faglig sterke medarbeidere kan vi tilby et konkurransedyktig tilbud også i fremtiden.

Ny utviklingsavtale med Heibet!

Published on January 25, 2014,

I dag har Advarsel signert en helt ny samarbeidsavtale med bettingselskapet Heibet. Vi er glade for at nok et stort internasjonalt spillselskap har valgt oss som totalleverandør for programvare. I tiden som kommer vil vi utvikle spennende nye applikasjoner for Heibet.

Som utviklerselskap er vi hele tiden avhengig av å få nye store kontrakter. Dette gir oss langsiktighet og trygghet til å satse videre i en sterkt konkurransepreget bransje. Det er derfor gledelig at vi nå har fått en ny sentral aktør med på laget. Advarsel håper på et tilfredstillende samarbeid for begge parter.

Fokus på spillutvikling
I første omgang skal Advarsel utvikle nye casinospill for Heibet sitt omfattende nettcasino. Vi ser frem til oppgaven og vil om kort tid starte opp utviklingsprosessen. Heibet har sterkt ønske om medvirkning i prosessen og vil derfor oppnevne en egen kontaktperson for prosjektet. Vi vil ha løpende kontakt med kunde for å sikre at spillene passer inn i deres nåværende portefølje.

Solid aktør
Heibet er en spillaktør som lenge har vært ledende på markedet. De startet opp i 2003 og har siden den gang gitt nordmenn mange gode spilleopplevelser på nett. I første omgang var Heibet et rent nettcasino, men har senere utvidet med både kortspill og odds. Det spennende med nye kunder er å få flere impulser og tilbakemeldinger på jobben vi gjør. Advarsel håper å få godt utbytte av avtalen med Heibet, både økonomisk og på et rent faglig nivå. Vi tror at samarbeidet kan være svært gunstig for begge parter i årene som kommer.

Nye automatspill på vei!

Published on January 5, 2014,

I det siste har vi jobbet med å utvikle nye spill basert på de kjente spilleautomatene som lenge var populære i Norge. Prosjektet er et samarbeid med et helt nytt nettcasino som snart blir lansert på det norske markedet.

Det er alltid spennende å skape nye produkter med utgangspunkt i gamle klassikere. De norske spilleautomatene var svært populære før de ble forbudt i Norge. I senere år har også identiske virtuelle automatspill blitt en stor suksess blant spillende nordmenn. Advarsel startet derfor opp et prosjekt for å videreutvikle gamle spill i mer moderne retning. Her er det blitt lagt mye fokus på en bedre visuell opplevelse og brukervennlighet. Dette prosjektet ble etterhvert fanget opp av et nettcasino som er under etablering. De har nå kjøpt de eksklusive rettighetene til konseptet og vil presentere spillene som del av sin kommende lanseringskampanje. Vi håper at dette skal utløse positive ringvirkninger og mer oppmerksomhet rundt arbeidet til Advarsel.

Snart på nett
Det nye spillselskapet har planer om å lansere sitt tilbud om en måned. Spillene som Advarsel leverere er nå nær å bli ferdigstilte. Det har vært en spennende prosjektprosess og vi gleder oss virkelig til å gjøre spillene tilgjengelig for publikum. Advarsel håper at de nye automatspillene skal glede gamle fans av de klassiske norske spilleautomatene. Vi tror at vår videreutviklede versjon kan by på mye god underholdning og et fantastisk supplement til de tidligere spillene. Det gjelder derfor å følge med på nettsiden for å få siste nytt rundt lanseringen. Når Advarsel blir informert om endelig tidspunkt for spillslippet vil vi legge ut ytterligere informasjon her.